Mazurski Kamper Olsztyn - Wynajem Kamperów

Projekt realizowany z Funduszy Europejskich
pt. „Budowanie odporności firmy BHZ Reklama”

Projekt sfinansowany w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19

 

Przedmiot projektu polega na realizacji następującego działania:

Wprowadzenie nowych usług w firmie BHZ Reklama poprzez  zakup środków trwałych:

    • Zakup kamperów: 2 szt.
    • Zakup strony internetowej : 1 szt.
    • Zakup usługi doradczej : 1 szt.

Cel strategiczny:

Celem projektu jest zabezpieczenie i umożliwienie działalności gospodarczej w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia i zapewnienie ciągłości pracy i działalności, a także budowania odporności firmy na przyszłe kryzysy.


Wartość projektu : 692345,00zł

0 Dostępne Kampery